Licytacje

Kancelaria komornicza ogłasza dwa typy licytacji. Są to: licytacja ruchomości (w tym praw majątkowych, co do których przepisy o licytacji ruchomości stosuje się odpowiednio) oraz nieruchomości. Ogłoszenia opisujące licytacje czy aukcje komornicze pojawiają się w siedzibie właściwego sądu, właściwej gminy, na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz na niniejszej stronie internetowej komornika.

W przypadku wniosku wierzyciela obwieszczenia będą zamieszczane we wskazanej lokalnej prasie.


Licytacje ruchomości

Sprzedaż mobilnej technologii do odzysku węgla z odpadu 010412:

Licytacja technologii oraz know-how

Licytacja zbioru bibliotecznego prywatnej wyższej szkoły, drewnianych ławek z pulpitem i pozostałych mebli:

Sprawa KM 438_18

Licytacja kserokopiarek i biurka:

Sprawa KM 1279_18

 

Licytacje nieruchomości

Brak