Licytacje

Kancelaria komornicza ogłasza dwa typy licytacji. Są to: licytacja ruchomości (w tym praw majątkowych, co do których przepisy o licytacji ruchomości stosuje się odpowiednio) oraz nieruchomości. Ogłoszenia opisujące licytacje czy aukcje komornicze pojawiają się w siedzibie właściwego sądu, właściwej gminy, na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz na niniejszej stronie internetowej komornika.

W przypadku wniosku wierzyciela obwieszenia będą zamieszczane we wskazanej lokalnej prasie.


Licytacje ruchomości

 

Sprawa KM 462_18

Sprawa KM 494_17

Sprawa KM 824_18

Licytacje nieruchomości

Brak