Kontakty

Konto: 64 1050 1214 1000 0092 3854 5124
ING Bank Śląski S.A.
NIP: 756 192 22 26, KOD ID EPU: 2465
Telefony: 32 230 60 60
Mail: gliwice.damaszek@komornik.pl

Godziny otwarcia

Adres: ul. Chudoby 2/3, 44-100 Gliwice
Godziny otwarcia: 8:00 - 15:00 od pon do pt
Przyjęcia stron: wtorek 10:00 - 14:00

UWAGA! W dniu 2 maja 2022 r. kancelaria komornicza będzie nieczynna.

Sprawdź
obszar działania

SZANOWNI PAŃSTWO!
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gliwicach Ewa Damaszek Kancelaria Komornicza nr IV w Gliwicach uprzejmie informuje, że w 2022 r. wierzyciel ma prawo wyboru tutejszego komornika do spraw z obszaru całego Śląska, tj. właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.

UWAGA!
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Ewa Damaszek
Kancelaria Komornicza Nr IV w Gliwicach
pragnie poinformować,
że dzień przyjęć stron przypadający
na wtorek 26 lipca 2022 r.
został odwołany..