Kontakty

Konto: 64 1050 1214 1000 0092 3854 5124
ING Bank Śląski S.A.
NIP: 756 192 22 26
Telefony: 32 230 60 60
Mail: gliwice.damaszek@komornik.pl

Godziny otwarcia

Adres: ul. Chudoby 2/3, 44-100 Gliwice
Godziny otwarcia: 8:00 - 15:00 od pon do pt
Przyjęcia stron: wtorek 10:00 - 14:00

Sprawdź
obszar działania

SZANOWNI PAŃSTWO!
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gliwicach Ewa Damaszek uprzejmie informuje, że w dniach 20-24 lipca 2020 r. kancelaria będzie nieczynna z powodu nieobecności komornika. Kontakt z kancelarią
będzie możliwy telefonicznie 32 230 60 60 lub pisemnie 44-100 Gliwice, ul. Chudoby 2/3 w godzinach od 8:00-15:00. Przyjmowanie należności pieniężnych będzie możliwe wyłącznie na konto kancelarii 64105012141000009238545124 ING Bank Śląski S.A. poza sprawami pilnymi. W związku z powyższym najbliższy dzień przyjęć stron odbędzie się 28 lipca 2020 r..