Kontakty

Konto: 64 1050 1214 1000 0092 3854 5124
ING Bank Śląski S.A.
NIP: 756 192 22 26
Telefony: 32 230 60 60
Mail: gliwice.damaszek@komornik.pl

Godziny otwarcia

Adres: ul. Chudoby 2/3, 44-100 Gliwice
Godziny otwarcia: 8:00 - 15:00 od pon do pt
Przyjęcia stron: wtorek 10:00 - 14:00

Sprawdź
obszar działania

Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika w sprawach o:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego

Komornik Sądowy Ewa Damaszek może prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikom z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

SZANOWNI PAŃSTWO!
INFORMUJEMY, ŻE 2 MAJA 2019 ROKU KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA.

.