Obszar działania

Terenem działalności każdej kancelarii komorniczej jest rewir, który obejmuje obszar właściwości danego sądu. Ewa Damaszek jest Komornikiem Sadowym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach obejmuje miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, w skład których wchodzą:

Gierałtowice: Gierałtowice, Chudów, Paniówki, Przyszowice;
Pilchowice: Pilchowice, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Stanica, Wilcza, Żernica;
Rudziniec: Rudziniec, Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów;
Sośnicowice: Sośnicowice, Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały, Gajówka, Kuźniczka, Nowa Wieś, Podlesie, Sierakowiczki, Wesoła, Zamoście;
Toszek: Boguszyce, Ciochowice, Kotulin, Kotliszowice, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki;
Wielowieś: Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kielecka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika w sprawach o:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego

Komornik Sądowy Ewa Damaszek może prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikom z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach,  który obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.


 

KODY POCZTOWE – PDF