Obszar działania

Terenem działalności każdej kancelarii komorniczej jest rewir, który obejmuje obszar właściwości danego sądu. Ewa Damaszek jest Komornikiem Sadowym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach obejmuje miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś. 

 

Ponadto Komornik Sądowy Ewa Damaszek może przyjmować sprawy spoza rewiru zgodnie z pisemnym oświadczeniem wierzyciela, złożonym stosownie do art 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, przy czym egzekucja może być prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

KODY POCZTOWE – PDF